Welkom op Amazon Teak Foundation

De website van ATF is een aantal dagen onbereikbaar geweest. Momenteel zijn de voorzieningen hiervoor hersteld zodat wij u weer op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen rond uw participaties en de situatie rond ATF en SATT.

Zoals eerder gecommuniceerd heeft Baum Management S.a.r.L. besloten niet langer te streven naar een omvorming van de ATF-participaties in een Luxemburgs fonds. De door hen in dat kader geleverde administratieve ondersteuning, zoals het beantwoorden van mails en telefoonverkeer, is daarom recent beëindigd, waardoor ATF een aantal dagen niet bereikbaar was.

ATF is in nauw overleg met SATT bezig het communicatieplatform te vernieuwen. U kunt binnenkort een update verwachten over onder andere de toekomstige rol verdeling tussen SATT en ATF, met in achtneming van het advies dat door de Advies Commissie wordt uitgebracht.

 

Attentie: De informatie op de website met betrekking tot de plannen van BAUM Management is niet meer actueel, nu BAUM besloten heeft het beoogde aanbod tot omvorming te staken. Op dit moment is het voor beleggers niet mogelijk de NAW-gegevens aan te passen. De overige informatie wordt regelmatig bijgewerkt om u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de recente ontwikkelingen.

Deze website bevat alle informatie over de samenwerking tussen ATF, SATT, Floresteca en BAUM Management. De website is een belangrijk onderdeel binnen de informatieverstrekking aan participanten en wordt regelmatig bijgewerkt. U vindt hier informatie over de voortgang van de omvorming, die in twee fases zal plaats vinden, informatie over inzicht, inspraak en instemmingsrecht via de Supervisory & Audit Committee (SAC) , Vraag & Antwoord en Nieuws.

Wij raden u dan ook aan deze website regelmatig te bezoeken.

Wilt u door ons op de hoogte gehouden worden van de allerlaatste ontwikkelingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Op die manier weet u zeker dat u niets mist.